Start

Välkommen till Svenska Jolly-Scott Förbundet

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023


Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet i Svenska Jolly-Scott Förbundet. Mötet äger rum Torsdagen den 23 november 2023 kl 18.00 på Skomakarviksvägen 34 Stenungsund.


 Årsmöte kommer att ha den formella dagordningen enligt våra stadgar.